Croquet club dynamo Telč

Člen Asociace českomoravského kroketu

Orgány CC Dynamo Telč

Valná hromada
Valná hromada všech členů klubu musí být podle stanov svolána vždy nejméně jednou za kalendářní rok. Letos zatím nebyla, ale určitě bude. A pokud nebude presidentem svolána, tak ji může v příštím roce svolat kdokoli z členů. Valná hromada je totiž vrcholný orgán, který se zkrátka sejít musí.

Seniorát
Seniorát je hlavní výkonný orgán klubu. Tento orgán je složen z níže uvedených funkcionářů a řídí chod klubu v období mezi Valnými hromadami. Seniorát je volen na Valné hromadě.

President
Vysvětlovat funkci Presidenta je zbytečné, je to prostě šéf klubu. Má spoustu práv, kompetencí a také důležitou povinnost, totiž svolávat Valnou hromadu. V současné době je Presidentkou Hana Hajnová.

Vicepresident
Chcete-li vyjádřit své námitky ke klubové činnosti, máte-li dotazy k turnajům pořádaným klubem a nebo chcete sami napomoci činnosti klubu, je Vicepresident tou pravou osobou, na kterou se obrátit. Současným Vicepresidentem klubu je Jiří Plachý.

Senior-kancléř
Tuto funkci nezáviďte. Za vidinou přehrabování se mincemi a válení se v bankovkách, se skrývá úmorná administrativní práce, starost o finanční agendu atp. V současné době odevzdávejte své členské příspěvky Hance Plaché.

Senioři
Být Seniorem je jak v klubu, tak i v běžném životě velmi nevděčná funkce, snad i proto zůstala pro toto funkční období neobsazena. Seniorů může být i několik, ovšem jenom v případě, že o tom Valná hromada rozhodne. Záměrem je spojit funkci seniora vždy s určitým projektem týkajícím se klubové činnosti.

Handicaper
Tato funkce je obsazována rozhodnutím Seniorátu. Handicaper sleduje handicapy členů klubů, přiděluje handicapy novým hráčům a může navrhnout i ruční změnu handicapu u klubových členů. U nás je to David Hajn.

©2007 Croquet Club Dynamo Telč