Croquet club dynamo Telč

Člen asociace českomoravského kroketu

Děkujeme Kraji Vysočina za sponzorování naší účasti!

Kraj Vysočina

The WCF Association Croquet World Team Championship 2014, Southwick, England 2014 (11. až 16. května)

ohlédnutí za účastí české reprezentace na Mistrovství světa týmů v Asociačním kroketu 2014 konaném v Sussex County Croquet Club v Anglii

Pořadatelské role se ujal Sussex County Croquet Club v Southwicku. Tento klub, jehož počátek sahá až doku 1882, se této role zhostil fantasticky.

Nelze se proto divit, že ze zúčastněných hráčů vyzařovala spokojenost, ať už byly výsledky her jakékoli.

Plocha je maximálně využita jedenácti 7-mi yardovými kurty.

Bývalý vojenský lazaret změněný již před 100 lety v klubovnu, působí idylickým dojmem.

Účastníci nabrali nejen herní zkušenosti, ale dostalo se jim i možnosti sledovat opravu, resp. výměnu travnatého povrchu v praxi.

Klubovna z jiného pohledu.

Zleva: Štěpán Hazdra, Václav Doskočil, Miroslav Havlík, Jiří Plachý

Odchod po odehraném úderu - jestli dobrém nebo špatném, to už asi jenom Vašek.

A takto vypadal denní rozpis her.

Mládí vpřed - Španělsko zvítězilo.

©2008 Croquet Club Dynamo Telč