Úvodní strana

Croquet club dynamo Telč

Člen asocice českomoravského kroketu

Triple peel z diagonálního nastavení (D.Hajn)

Základem pro zahrání triple peelu je nastavení koulí před prvním soupeřovým liftem, kdy jeho koule stavíme do pozice u kolíku a mezi první a druhou branku na západní stranu a své koule postavíme do jedné linie se soupeřovými koulemi na východní stranu. Nastavíme si rush směrem ke druhé brance – obr.1.

obr.1

Donutíme soupeře, aby si zvednul kouli u západní strany tím, že tam nastavíme kouli se kterou musí, nebo by měl hrát. Soupeř následně mine svůj úder ze severní strany a skončí ve čtvrtém rohu – obr.2.

obr.2

Rushneme svoji partnerskou kouli napravo od kolíku a následně ji pošleme ke druhé brance a nastavíme se na rush k první brance s koulí u kolíku – obr.4. Pokud se nenastavíme dobře na rush k červené kouli, zahrajeme ji k pravé postranní čáře někam za branku č. 3 a strikerovu pošleme k brance č. 2 ke své partnerské kouli. Nastavíme se na rush na branku č. 1 – obr.3.

obr.3

Rushneme soupeřovu kouli k brance č. 1. Projedeme branku č. 1 – obr.4, soupeřovu kouli pošleme k brance č. 3 a zároveň strikerovu k své partnerské kouli k brance č. 2.

obr.4

Po průjezdu branky č. 2, pokud je to možné, rushneme kouli k startovní čáře B, tak abychom mohli zahrát přímý stopshot k brance č. 4 – obr.5.

obr.5

Snažíme se zahrát svojí partnerskou kouli co nejblíže k brance č. 4 – obr.6.

obr.6

Po průjezdu branky č. 3 – obr.7

obr.7

zahrajeme take-off k soupeřově kouli do rohu č. 4 a pošleme ji na pravou stranu branky č. 5 – obr. 8.

obr.8

Pokud zahrajeme stopshot příliš krátký, tzn. partnerská koule nedojela k brance č. 4, po průjezdu branky č. 3, musíme dávat pozor, abychom mohli zahrát rush s partnerskou koulí za branku č. 4 a dostat soupeřovu kouli z rohu č. 4 mezi branky č. 4 a 5 a sami se nastavit na průjezd branky č. 4 – obr.9. Pokud se nám nepodařil rush za branku č. 4, hrajeme 3koulový break.

obr.9

Pokud můžeme dostat soupeřovu kouli z rohu č. 4 k brance č. 4zpět anebo jsme si tam již kouli nechali, po průjezdu branky č. 4, můžeme svoji partnerskou kouli rushovat k brance č. 4zpět anebo ji tam pošleme stopshotem a strikerova koule pokračuje k brance č. 5 – obr.10.

obr.10

Jestliže není možné zahrát soupeřovu kouli v rohu č. 4 před průjezdem branky č. 4, projedeme branku č.4 se svou partnerskou koulí, zahrajeme take-off k soupeřově kouli do rohu č. 4, kterou zahrajeme k brance č. 5 – obr.11.

obr.11

Po průjezdu branky č. 5 rushneme soupeřovu kouli mezi branky č. 1 a 5 na startovní čáru A, pošleme ji k brance č. 1zpět a strikerovu k brance č. 4. Pokud soupeřova koule u branky č. 1zpět je dobře umístěna (Pokud jsme dobře nenastavili pionýra, musíme poslat místo něj svou partnerskou kouli.), pošleme svou partnerskou kouli k brance č. 4zpět a strikerovu kouli pošleme k brance č. 6. Po průjezdu branky č. 6 rushneme soupeřovu kouli na startovní čáru B – obr.12.

obr.12

Pošleme ji (soupeřovu kouli) k brance č. 2zpět a strikerovu kouli k brance č. 4zpět ke své partnerské kouli – obr.13.

obr.13

Jestliže jde vše podle původního plánu, peel na brance č. 4zpět provedeme po projetí branky č. 5. Rushneme soupeřovu kouli na východní stranu hriště, poté ji pošleme 1 yard před branku č. 1zpět – obr.14 a strikerovou koulí propeelujeme svou partnerskou kouli brankou č. 4zpět.

obr.14

Poté rushneme nachystanou soupeřovu kouli k brance č. 6 – obr.15.

obr.15

Pokud se nám nepodaří peel na brance č. 4zpět, projedeme branku č. 6 se soupeřovou koulí, rushneme soupeřovu kouli na startovní čáru B tak, abychom mohli zahrát stopshot, kdy soupeřovu kouli musíme dostat k brance č. 2zpět a strikerova kouli nastavit na rush ke své partnerské kouli. Pokusíme se partnerskou kouli propeelovat tak, abychom strikerovu kouli dostali k brance č. 1zpět – obr.16.

obr.16

Pokud se peel podařil, projedeme branku č. 6, rushneme soupeřovu kouli ke třetímu rohu tak, abychom mohli zahrát stop shot, kdy soupeřovu kouli musíme dostat k brance č. 2zpět a strikerova kouli nastavit na rush ke své partnerské kouli směrem k penaltu obr.17.

obr.17

Pokud máme dobře nastavenou soupeřovu kouli u branky č. 2zpět a úspěšně propeelovanou partnerskou kouli, rushneme partnerskou kouli k penaltu, strikerovu kouli pošleme k brance č. 1zpět. Při průjezdu branky č. 1zpět se nastavíme na rush na startovací čáru B – obr.18 a potom pošleme soupeřovu kouli k brance č. 3zpět. Partnerskou kouli rushneme blíže před penalt.

obr.18

Pokud máme dobře nastavenou kouli u branky č. 2zpět, propeelujeme partnerskou kouli penaltem – obr.19.

obr.19

Další šance na peel penaltu se naskytne po průjezdu branky č. 2zpět, ale pouze za předpokladu, že pionýr u branky č. 3zpět je v dobré pozici. Rushneme soupeřovu kouli, se kterou jsme projeli branku č. 2zpět napravo od penaltu a pokusíme se o peel – obr.20.

obr.20

Další pokus o peel penaltu je po průjezdu branky č. 3zpět. Rushneme soupeřovu kouli k brance č. 4zpět a strikerovu hrajeme ke své partnerské kouli a peelujeme penalt. V případě, že se nám koule při předešlém pokusu o peel zastavila v brance, rushujeme ji k roveru – obr.21.

obr.21

Po úspěšném projetí branky 2-zpět zahrajeme rush se soupeřovou koulí k brance 4-zpět a take-off k partnerské kouli za penalt. Tu rushneme k roveru – obr.22. a pokusíme se o peel se současným nastavením strikerovy koule na roquet soupeřovy koule u branky 3zpět.

obr.22

Po průjezdu branky 3zpět stop shotem pošleme soupeřovu kouli k penaltu a strikerovu k partnerské kouli a tu rushem nastavíme mezi první branku a rover, abychom měli volnou cestu ke kolíku – obr.23.

obr.23

Zahrajeme take-off ke kouli u brance 4zpět, tu projedeme a drivem pošleme soupeřovu kouli k roveru – obr.24.

obr.24

Projedeme penalt s druhou soupeřovou koulí, kterou následně zahrajeme do čtvrtého rohu a sami se nastavíme ke kouli u roveru. Projedeme rover, pošleme soupeřovu kouli ke druhé brance a strikerovu k partnerské kouli, zahrajeme rush ke kolíku a zavřeme hru – obr.25.

obr.25

©2008 Croquet Club Dynamo Telč