Úvodní strana

Croquet club dynamo Telč

Člen Asociace českomoravského kroketu

Historie hry kroket dle Leo Nikory


BC Římané hrají hru Paganica při které chodí po poli a cílenými údery zahnutou tyčkou do malého koženého míčku se snaží zasáhnout mladé stromky. Vítězem byl ten, kdo trefil všechny stromky nejmenším možným počtem úderů. Tento sport se rozvíjel dvěma směry. Na volném prostranství, kde byl adekvátní prostor, vznikala hřiště a cílem se stala jamka. Tak se vyvíjel golf. Ve městech, kde byl prostor omezený, se stala populární hra Paille – Maille (míček – palička). V této hře, byly dřevěné zimostrázové koule o obvodu jedné stopy, hrány dolů po pěšince v parku skrze několik branek v cestě. Vítězem je ten, kdo dokáže projet branky na nejmenší počet úderů.

1300 Rolníci v Languedoku (jižní Francie) hrají Paille – Maille (míček – palička) tak, že údery pastýřskou holí prohánějí míček brankami z ohnutých vrbových větviček.

1351 Královské milosti ve Francii zmiňují šlechtu hrající Ground Billards.

1450 Na gobelínu jsou zobrazeni lidé hrající Paille – Maille.

1500 Holandské rukopisy zmiňují hru Klos (nebo také Closh, Cloish, Claish později Clash)

1568 Cal. Scot. Papers – (Mary hrála v Setonu) "richt oppinlie at the feildis with the palmall and goif.

1600 Ludvík XIV. hraje Jeu de Mail ve Versaille ve Francii.

1600 Karel II. Anglický se svými dvořany hraje Pall Mall v St. James parku v Londýně. Pall Mall se hrál s míčkem, paličkou a dvěma brankami nebo jednou brankou a kolíkem. Vítězem je ten hráč, který projede všechny branky a nebo projede branky a dotkne se kolíku za přesně daných podmínek co nejmenším počtem úderů.

1604 Jindřich VI. Skotský se stává Jindřichem I. Anglickým a stěhuje Paille – Maille vybavení a vše ostatní z golfového klubu na svůj nový kurt.

1717 Lauthier tiskne pravidla Pall Mall.

1830 Francouzský lékař vyvinul novou verzi venkovní sportovní aktivity pro své pacienty. Pojmenovává ji Croquet, z francouzského slova označujícího zahnutou tyč. Hodně se hraje v jižní Francii. (Toto je pravděpodobně mýtus, protože léčebné metody nebyly v první polovině 19.- tého století v Evropě módní záležitostí.)

1851 John Jaques II., úspěšný majitel továrny na hračky a hry, představuje croquet na Great Exhibition v Anglii. Jeho ukázka je natolik atraktivní, že se hra stává rychle populární nejen v Evropě, ale napříč celým Britským impériem. (Prichard ve své historii kroketu uvádí, že četl celý katalog Great Exhibition a o kroketu nenašel ani zmínku.

John Jaques II.

1852 Crookey, hra hraná v Irsku od roku 1830, se dostává do Anglie, kde se velmi rychle stává populární.

Paille – Maille se dostal do Irska z jižní Francie a zpočátku se hrál dle pravidel Lorda Lonsdale pod záštitou nejstarší dcery Sira Edmunda Macnaghtena.

1853 Kroket se hraje poprvé na Hawaii v Punahou School v Honolulu.

1856 Isaac Spratt, modní londýnský výrobce hraček a maloobchodník, podepisuje formulář pro registraci titulu Rules of the New Game of Croquet (Pravidla nové hry Kroket) v Stationers` Hall, dne 15. Listopadu 1856, ale datum záznamu prvního publikování je 2. Srpen 1853, jak je patrné při nahlédnutí do záznamů UK Public Record Office.

1857 Soubor pravidel pro Oatlands Croquet Club, Irsko, byl vydán v příloze „Corncrake“ listu The Fields 21. Srpna 1858. První tři kapitoly referují ve sloupcích – jmenovitě Oatlands, Philpotstown a Dormstown – o seskupení vzdáleneném jen několik mil v okolí Navanu, hlavního města hrabství. Všechna tři místa měla význačné pravomoci soukromých států, nikoli měst nebo vesnic. Setkání klubů, které mezi sebou hrají, popisoval list The Field.

John Jaques publikuje Rules and Directions for Playing Croquet – a New Outdoor Game (Pravidla a doporučení pro hraní kroketu – nové venkovní hry) v Anglii.

1859 První záznam o kroketovém kurtu v USA v Nahantu, MA

1860 Sir MacPhearson Robertson, podle kterého je pojmenován Mac Robertson Shield, se narodil 6.září v Ballaratu, Austrálie.

Sir Walter Peel, podle kterého je pojmenován úder „peel“, začíná hrát kroket.

1861 Athletic Sports and Recreations for Boys: Comprising Cricket, Croquet (Atletické sporty a rekreace pro chlapce: Zahrnující Kriket, Kroket) od Rev Johna George Wooda bylo publikováno v nakladatelství Routledge, Warne a Routledge v Londýně, Anglie.

1862 Ye Game Of Croquet je publikováno v nakladatelství Cremer v Anglii.

1863 Kapitán Thomas Mayne Reid píše Croquet: A Treatise and Copmmentary (Kroket: pojednání a komentář), ve kterém argumentuje, že kroket byl charakteristickou alternativou válečným půtkám.

Šestý Hrabě z Essexu píše The Rules of Croquet Revised and Corrected by an Old Hand. Tato práce byla myšlena jako podpora prodeje jeho Cassioburry Setu s kroketovým příslušenstvím a byla neprodleně vyfouknuta statutárnímu prorektorovi Kap. Thomasi Maynovi Reidovi, což vyvolalo jeho bouřlivou reakci na obranu jeho autorských práv.

Thompson píše The Rules of the Game of Croquet (Pravidla hry kroket)

1864 John Jaques získává práva na pravidla kroketu od Isaaca Spratta a tiskne 25.000 kopii Croquet: Its Laws and Regulations. Tajemně se první vydání této práce dočkává přepracování „skrznaskrz“.

Croquet od Kapitána Mayne Reida byl publikován Jamesem Redpathem, Boston, Massechusets, USA.

Kroket podle Kpt.Reida

Park Place Croquet Club of Brooklyn vzniká s 25-ti členy. „Kroket je nepochybně první hrou v Americe hranou mezi muži i ženami.“

Walter Miller píše Laws of Croquet (Pravidla kroketu)

Routledge’s Handbook of Croquet od Edmunda Routledge je vydána v nakladatelství Routledge, Warne, & Routledge v Londýně, v Anglii.

The Rules of the Game of Croquet, as Played at Sheriff Hutton Park od Leonarda Thompsona byla publikována v nakladatelství Cordeaux & Ernest v Yorku, Anglii.

1865 John Jaques vydává v nákladu více než 50.000 kusů Croquet: Its Laws and Regulations

R. Fellow z Bostonu, MA, USA, píše The Game of Croquet, Its Appointments and Laws (Hra kroket, vybavení a pravidla).

The Game of Croquet, Its Laws and Regulations je vydáno v Londýně v nakladatelství Dean & Son

Laws and Regulations of the Game of Croquet od James Soutter & Son jsou vydána nakladatelstvím James Soutter & Son v Edinburghu, Skotsko

How to Play Croquet od S. Kramer je vydáno v nakladatelství Adams & Co v Bostonu, USA.

1866 Winslow Homer maluje známý obraz Croquet Game.

1867 Grand National Croquet Club pořádá první open croquet championship v Eveshamu na kurtu o rozměrech 45 x 60 stop s 8-mi palcovými brankami. Turnaj vyhrál zakladatel klubu Walter James Whitmore (vlastním jménem W.T. Whitmore-Jones, 1831-1872)

Byl založen Oxford University Croquet Club

Rev. Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Carroll, vydává pravidla pro Castle Croquet: For Four Players v srpnu v Aunt Judy's Magazine.

Francouzský slovník poprvé definuje kroket jako hru.

1868 All England Croquet Club (AECC) vzniká sloučením klubu Grand National Croquet Club a druhého klubu, který byl jeho rivalem. Později se přejmenovává na All England Lawn Tennis and Croquet Club

Walter James Whitmore> (vlastním jménem W. T. Whitmore-Jones, 1831-1872) napsal Croquet Tactics (Kroketovou taktiku).

1869 Walter James Whitmore (vlastním jménem W. T. Whitmore-Jones, 1831-1872) odešel zklubu AECC, a zakládá National Croquet Club.

První kroketový turnaj žen v Anglii vyhrála paní Joad.

Deník Chambers Book of Day publikuje obrázek krále Karla II. pokoušejícího se projet koulí skrz branku. Z obrázku je patrné, že si ve hře vede velmi dobře.

1869 Alfred Concanen ilustruje obal k notovému záznamu skladby Croquet Schottisch od Lawreena a Davise, aranžované pro klavír C.H.R.Marriottem.

Wimbledon hostí kroketový šampionát, sedm let před tím, než se zde uskutečnil turnaj v tenise. All England Croquet Club stanovuje pro používání deset branek a dva kolíky.

General Conferenc of Croquet Clubs (Hlavní konference kroketových klubů) stanovuje jednotná pravidla kroketu

1870 National Croquet Club uskutečnil extravagantní turnaj, na který napochodovalo 17.000 vojaků ve slavnostních uniformách, co by diváci okolo kurtů.

Příručka v kroketové sadě Milton Bradley praví, „Když my (Američané) pracujeme nebo bojujeme, pracujeme nebo bojujeme tvrději, než ostatní lidé. Měli bychom být více nadšení v naší hře.“

1871 Je představeno nové uspořádání kurtu tzv. Hale Setting, se šesti brankami a dvěma kolíky.

Lewis Caroll vymýšlí Arithmetical Croquet.

1875 Henry Cavendish Jones přesvědčil All England Croquet Club o nahrazení kroketového kurtu tenisovým.

Convention of Croquet Players (Spolek hráčů kroketu) se schází v dubnu v Brooklynu, NY, USA a sestavuje příručku pravidel pojmenovanou Croquet, autorská práva jsou převedena na sekretáře spolku I. Bedwina.

1876 Issac Spratt, autor prvního vydání pravidel kroketu, umírá.

1877 All England Croquet Club mění název na All England Croquet and Lawn Tennis Club.

1878 Americký president Rutheford B. Hayse utratil 6$ z peněz daňových poplatníků za nákup přepychové sady kroketových koulí. Že by „Croquetgate“? ;-)

Oxford University Croquet Club pořádá svůj první turnaj.

Convention of Croquet Players se schází v srpnu v New Ipswich, New Hampshire, USA, a „upravuje a přijímá“ The Revised Rules for the Game of Croquet (Revidovaná pravidla hry kroket)

1879 Je založena National [American] Croquet Association (NCA). Později známá jako National Roque Association.

National Croquet Congress se schází v Chicago, Illinois, USA, od 23. do 24. Září a příjímá Spalding`s Official Croquet Manual – Spaldingův oficiální kroketový manuál (obsahující americká pravidla pro Loose Croquet – Volný kroket a Spaldingova pravidla pro Tight Croquet – Přísný kroket), „jedinou knihu pravidel kroketu publikovanou nadnárodní autoritou“.

1880 Sir Walter Peel vydává How to play croquet (Jak hrát kroket)

Vychází Rules and Regulations for Playing Field Croquet pro „profesionální hráče“.

1882 NCA pořádá svůj první národní turnaj.

NCA svolává shromáždění 25-ti klubů na 4. Října New York Croquet Clubu, a přizpůsobuje a standartizuje soubor pravidel pro nine-wicket (devítibrankovou) hru.

Továrna na hračky South Bend Toy Works, OH, USA, začíná vyrábět první kroketovou sadu na hraní.

1884 Oxford University Croquet Club se přejmenovává na Oxford University Croquet and Lawn Tennis Club.

1887 All England Croquet and Lawn Tennis Club rozhoduje, že kroket přestává být populární a objednává vylepení plakátů se jmény svých klubových šampiónů v okolí Temže. Lepič plakátů však namísto výlepu tyto schoval.

1890 V Bostonu je kroket úředně zakázán z morálních důvodů, protože mladé páry by mohly společně mizet ve křoví při hledání koulí

1894 Frederick Douglass staví kroketový kurt ve své domovské Anacostě, Virginia, USA a pojmenovává ho Cedar Hill.

Frederick Douglass

1896 Byl Sirem Walterem Peelem založen United All England Croquet Club (UAECC), protože předchozí AECC přešel od kroketu k tenisu.

Casselova kniha Books of Illustrated Sports uvádí ke kroketu: „obě pohlaví mají stejné možnosti… Mladí i staří užívají stejných šancí.“

The Complet Croquet Player (Kompletní kroketový hráč) vychází v Londýně, Anglie.

1897 Arthur Lillie píše Croquet: Its History, Rules, and Secrets.

V prosinci zemřel Sir Walter Peel, podle něhož je pojmenovaný termín „peelování“

C.E.Willis se stává mistrem Anglie v kroketu.

The Present Position Of The Game Of Croquet od Leonarda Williamse je publikováno v magazínu Badminton

The Present Position Of The Game Of Croquet

1898 UAECC příjímá první odsouhlasená pravidla Laws of the Game

Peel Memorials (Peelův memoriál), handicapově rozdělený turnaj pro muže a ženy, byl pořádán k uctění památky Sira Waltera Peela. Jaques nabídl pohár z 50-ti zlatých mincí, ale tato myšlenka vyžadovala náročnější kovářskou práci, než pamětní medaile zapsání do asociace, ke kterým byly tyto mince nakonec použity. Byly tedy zakoupeny dvě stříbrné koule a od té doby se hraje o ně.

1899 Nová verze pravidel standartizovaná v Americe, přijmula i nový název hry a to: roque, vzniklý odtržením prvního a posledního písmene slova croquet. Hrálo se na ušlapaném hliněném kurtu, s koulemi z tvrdé pryže, velmi úzkými brankami, krátkými holemi. Kurt byl ohraničen dřevěnými mantinely, aby koule neujížděly mimo.

All England Croquet and Lawn Tennis Club mění své jméno na All England Lawn Tennis and Croquet Club, ale znovu vylepuje plakáty se jmény kroketových mistrů z roku 1887.

Lily Gower, mistryně Anglie, vyhrála první ze tří mezinárodních mistrovství Anglie, ačkoli hrála kroket teprve jeden rok.

První z každoročních turnajů Charnwood Forest uspořádal klub Charnwood Forest Archery and Lawn Tennis Society in Swithland, Leicestershire, Anglie.

1900 UAECC mění jméno na Croquet Association> (CA)

Olympijské hry v Paříži, Francie, konané jako součást Světové výstavy (Exposition Universelle Internationale), zahrnovaly i hru kroket, hranou na Cercle Do Bois de Boulongne; všichni zúčastnění hráči byli Francouzi. Vítězem v singlové hře s jednou koulí se stal Aumoitte, v singlové hře s dvěma koulemi Waydellich a v deblové hře pánové Johin a Aumoitte

Cercle Du Bois De Boulongne

Prvních 19 žen účastnivších se novodobých Olympijských her soutěžilo ve třech disciplínách: tenis, golf a kroket.

Arthur Lillie publikuje Croquet up to Date obsahující kapitolu nazvanou Cowardly Tactics (Hanebné taktiky) od Tety Emmy.

Croquet Up To Date

1901 Lily Gower poráží nejlepší anglické mužské hráče a stává se vítězkou zlaté medaile.

Cyril Corbally z Irska jako první používá radějí úder prováděný kýváním hole mezi nohami, než golfový úder.

John Jaques publikuje Laws of Croquet (Pravidla kroketu) pro Croquet Association

1902 Dobová rytina zachycující utkání mezi C.E.Willisem a panem Thorntonem je pojmenována The Croquet Association Challenge Cup Competition at Sheen House Club, Richmond.

1904 Olympijské hry v St.Luis, USA, zahrnovali i americkou variantu hry tedy devíti brankový (nine-wicket) roque; zlatou medaili získal američan Charles Jacobus; zbylí hráči byli také američané Smith Streeter, Charles Brown a William Chalfant.

Poprvé se hrál Championship of Oxford Open Single Challenge Cup.

Ve středu 27.dubna poprvé vyšly Croquet Association Gazzete, editorem byl pan C.D.Locock.

1906 Do pravidel hry je zavedena A Baulk Line (Startovní čára A)

1907 C.D.Locock publikuje Modern Croquet Tactics (Moderní kroketové taktiky)

1908 Croquet Association pořádá svůj první turnaj

1910 Do pravidel hry je zavedena B Baulk Line (Startovní čára B)

1913 Do hry je zavedena možnost hrát s kteroukoli ze dvou koulí tzv. Alternate A

H.F.Crower Smith píše A Croquet Alphabet (Kroketovou abecedu)

A Croquet Alphabet

Článek The Relation of Billiard to Croquet (Příbuznost biliardu a kroketu) byl publikován v září v časopise Billird Monthly.

1914 Lord Tollemache, přední kroketový instruktor, publikuje Croquet s inspirativním textovým a obrazovým uspořádáním.

1916 Je založena American Roque League

1922 Tzv. Willisovo rozestavení (Willis Setting) šesti branek a jednoho kolíku, vymyšlené C.E.Willisem, bylo přijato CA (Kroketovou asociací) a vstoupilo do Mezinárodních pravidel (International Rules) a Asociačních pravidel (Association Rules) kroketu.

Herbert Bayard Swope se vrací z Anglie, kde pracoval jako reportét pro list New York World. V Anglii viděl kroket a začíná jej hrát doma v Great Necku, Long Island, New York, USA. Jeho verze kroketu používá devět branek, čtyři koule, přesné pořadí a příměs nudy.

1925 Herbert Bayard Swope se stěhuje do Sands Pointu, Long Island, New York, USA.

Algonquin Round Table (Dohodou u kulatého stolu) se zavazují Herbert Bayard Swope, Alexander Woolcott, George S. Kaufman, F.Scott Fitzgerald, Heywood Braun, Jack Barrymore a Dorothy Parker popularizovat nine-wicket (devítibrankový) kroket na východním pobřeží USA.

1926 Začínají Test Matches (Zkušební utkání) mezi Anglií, Austrálií a Novým Zélandem.

Termín „peel“ („peelovat“ – tedy projet branku v pořadí krokovanou koulí) je zahrnut do Laws of Croquet (Pravidel kroketu). Termín byl vybrán na paměť Sira Waltera Peela (zemřel 1897).

1927 Turnaj MacRobertson Shield se konal v Austrálii a na Novém Zélandu. Časopis Gazzete zveřejňuje itinerář anglického týmu (English Team`s Itinerary), ze kterého vyplývá, že celý turnaj byl rozložen do šesti (!) měsíců.

1928 Volitelné zdvižení koule po #4-zpět (po čtvrté brance zpět) je zavedeno do pravidel hry.

1929 Arthur Ross, otec triple peel (třínasobného peelu), publikuje Croquet and How to Play It (Kroket a jak ho hrát).

1935 National Recreation Association schválila a přijmula Official Croquet: Rules of Play, publikované Croquet Association of Kentucky.

1940 Holywoodské hvězdy: Harpo Marx, Luis Jordan, Darryl Zanuck, Tyrone Power, George Sanders, Gig Young, Prince Romanoff a Samuel Goldwyn popularizují devítibrankový kroket na západním pobřeží USA. Vsadili se o $10.000. Úroveň hry je velmi vysoká: na startu si Luis Jordan zapálil cigaretu, jednou si mocně potáhl a odložil ji; když se vrátil po skončení svého tahu, zbývalo mu jen jediné potáhnutí :-)

1945 Sir MacPhearson Robertson, dle kterého je pojmenován MacRobertson Shield, zemřel 20.srpna ve věku 85 let.

1946 East-West Croquet Match (kroketové utkání Východ – Západ) vyhrává Moss Hart.

1951 The Official Handbook of the Laws of Association Croquet and Golf Croquet, and the Regulations for Official Tournaments byla publikována Kroketovou asociací CA. 48 6-1/2"x4" stran.

CA Laws Of Association Croquet 1951

1953 The Official Handbook of the Laws of Association Croquet and Golf Croquet, and the Regulations for Official Tournaments byla publikována Kroketovou asociací CA. 48 6-1/2"x4" stran.

CA Laws Of Association Croquet 1953

1957 Green Gables Croquet Club se sformoval ve Spring Lake, New Jersey; nyní se jedná o nejstarší nepřetržitě fungující klub v USA.

Championship of Oxford Open Singles Challenge Cup se hrál naposledy, protože následné pohár za nevyjasněných okolností zmizel.

Laws of Association Croquet (Pravidla Asociačního kroketu) jsou publikována Croquet Association.

1960 Tom McDonnell začíná hrát nine-wicket kroket v Coldwater Canyon Park, Beverly Hills, California, USA

Tackle Croquet This Way od E. P. C. Cottera je publikováno v Stanley Paul, London, England, UK. 124 stran.

1961 Varsity Match (Univerzitní utkání), tedy utkání mezi Oxford University a Cambridge Univesity se poprvé konalo v Hurlinghamu.

1967 Anglická Královna Alžběta slaví sté výročí kroketu.

1970 John Prince se stává prvním hráčem, který zahrál kompletní sextuple peel na turnaji 30.března v Hastings, New Zealand.

1971 Keith Wylie (1945-1999) zahrál jako první kompletní zpožděný sextuple peel (kdy neprojíždí 1-zpět, dokud nemá projetou první branku strikerovou koulí). Bylo to v druhé hře finálového utkání Open Singles Championship v Hurlinghamu, kdy porazil Nigela Aspinalla

1976 Byl založen nový Oxford University Croquet Club.

1977 Jack Osborn organizuje šest klubů z Východního pobřeží USA (což zahrnuje kluby Westhampton Mallet Club, Croquet Club of Bermuda, Green Gables Croquet Club, New York Croquet Club a Palm Beach Croquet Club) do United States Croquet Association (USCA), dále píše novou knihu pravidel pro americkou verzi šestibrankového kroketu nazvanou American Rules.

1978 Sue Foden se stala první ženou, která hrála na turnaji Varsity Match v Hurlinghamu.

1881 The History of Croquet od D. M. C. Pricharda je publikována v Cassell of London pod ISBN 0304307599.

The History Of Croquet

Rudolph "Foxy" Carter pořádá New England Regional Tournament v Newport Croquet Club.

Nigel Aspinal, John Solomon, Bernard Neal, a William Omerod přijíždějí z Anglie do Palm Beach, Florida, USA, hrát podle American Rules Croquet (Amerických pravidel) proti Jacku Osbornovi, Archie Peckovi, Teddy Prentisovi, a Nedu Prentisovi. Britové strávili značnou část hry "lepením" koulí američanů k brankám. V té době ještě nebylo pravidlo o blokovaném zdvižení v Amerických pravidlech, což bylo krátce na to změněno ;-).

1985 Keith Wylie napsal Expert Croquet Tactics.

John Prince se stává prvním hráčem, který zahrál dve sextuples peely v jednom dni, a to 8.listopadu při turnaji President's First Eight v Gisborne, New Zealand.

1986 Je založena World Croquet Federation (WCF) jako „mezinárodní nadřízený orgán“.

Stan Patmor z Arizony zakládá American Croquet Association (ACA), která má sloužit k „prosazení mezinárodních pravidel kroketu v USA“.

1989 První World Croquet Championship (Mistrovství světa v kroketu) se uskutečnilo v Londýně a bylo uznáno WCF. Účastnilo se 80 hráčů z Anglie (46), Nového Zélandu (6), USA (5), Irska (5), Austrálie (4), Walesu (4), Kanady (1) a Japonska (1).

Kroket byl jako „ukázkový sport“ na Světových hrách v Karlsruhe.

1993 Byla založena European Croquet Federation (FEC)

USA se poprvé účastnili turnaje MacRobertson Shield.

1998 První sextuple peel na turnaji uznaném WCF v USA zahrál Jacques Fournier na turnaji United States Open v Palm Beach na Floridě.

V Kiheii na ostrově Hawaii je založen Maui Croquet Club (MCC)

1999 Jacques Fournier se stal prvním američanem a nejmladším hráčem vůbec, který vyhrál World Croquet Championship.

2001 14.září je v Havířově založena Asociace Českomoravského kroketu (AČMK)

2006 7.července začíná první Mistrovství České republiky v kroketu.

©2007 Croquet Club Dynamo Telč